Zrównoważony rozwój w budownictwie

zrownowazony-rozwoj

Zrównoważony rozwój w budownictwie oznacza taki sposób gospodarowania, w którym zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia nie zmniejszy szans zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń.

W ujęciu budownictwa to działania mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu budynków na środowisko w całym cyklu ich życia, począwszy od przygotowania projektu przez proces budowy aż po eksploatację i dotyczą aspektów socjalnych, ekologicznych i ekonomicznych.

U podstaw zrównoważonego rozwoju stoi idea kształtowania odpowiedniej przyszłości kolejnych pokoleń oraz dbałości o zasoby naturalne.

Wymagania w projekcie i wykonawstwie – czy jest certyfikacja?

Skoro na ekologię budynku składa się tak wiele elementów, jak w prosty sposób stwierdzić, czy dany budynek jest „zielony”?

Z pomocą przychodzą systemy oceny zrównoważonych budynków, które stawiając przed zespołami projektowymi szereg wymagań technicznych stanowią wzorzec budynku zrównoważonego.

Certyfikat

Do najpowszechniejszych w Polsce systemów oceny zrównoważonych budynków należą amerykański certyfikat LEED oraz wywodzący się z Wielkiej Brytanii certyfikat BREEAM.

Certyfikaty są częścią strategii wdrażania polityki zrównoważonego rozwoju w budownictwie oraz budowania świadomości ekologicznej.  Zaletą systemów certyfikacji jest ich uniwersalność – budynek w Polsce jest oceniany według tych samych zasad, co w USA, Szwecji i Dubaju, i musi spełnić tak samo restrykcyjne wymagania, aby otrzymać certyfikat na wysokim poziomie.

Certyfikacja wiąże się z oceną stosowanych w budynku rozwiązań projektowych
i odpowiedniego prowadzenia procesu budowy. Zapewnia ramy do tworzenia zdrowych
i energooszczędnych budynków, które przyciągają najemców, są tańsze w utrzymaniu
i zwiększają wydajność pracowników oraz ich retencję. Budynki objęte certyfikatem charakteryzują się ponadprzeciętną efektywnością energetyczną, redukcją wytwarzanego CO2, dogodną lokalizacją i wygodnym dostępem dla użytkowników.

Zrównoważony rozwój w budownictwie

Czym jest zatem zrównoważony rozwój w budownictwie? Jest to wykonanie budynku, w sposób efektywny kosztowo i przyjazny dla środowiska. Zrównoważone budownictwo zapewnia zdrowy mikroklimat wewnątrz budynku i pozytywnie wpływa na samopoczucie użytkowników.

Zielone budynki charakteryzuje dbałość o środowisko naturalne oraz oszczędna gospodarka surowcami w całym cyklu budowlanym. Priorytetem jest ograniczenie zużycia wody i energii oraz wpływu materiałów budowlanych na środowisko, a to wszystko przy zachowaniu wysokiego komfortu użytkowników.

W jaki sposób zastosowanie rozwiązań Tube Light Poland spełnia wymogi energooszczędności?

Projektowanie systemów Solatube opiera się na założeniach wpisujących się w ideę zrównoważonego rozwoju. Dzięki temu ekologicznemu i wysoko wydajnemu rozwiązaniu nasi klienci stanowią grupę odbiorców, którym tak jak i nam – nie jest obojętne dbanie
o środowisko naturalne i polepszanie warunków do życia i pracy ludzi. Ważne dla nas i naszych klientów jest przede wszystkim to, że dzięki naszym działaniom możemy doprowadzić do redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną.

W praktyce oznacza to, że w przypadku certyfikacji energetycznej obiektu systemy oświetlenia dziennego Solatube podnoszą punkty w uzyskaniu akredytacji LEED, w zakresie:

– zwiększenia efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych tj. energii słońca, tym samym zmniejszenia emisji gazów do atmosfery i ograniczenie zużycia energii,

– zapewnienia zdrowego i komfortowego środowiska dla użytkowników budynku,

– minimalizacji ilości produkowanych odpadów i recykling,

– wykorzystania do budowy materiałów przyjaznych dla środowiska,

– innowacyjności zastosowanych materiałów.

Spełnienie wymogów energooszczędności w budynkach przemysłowych

W budynkach przemysłowych, logistycznych i magazynowych gdzie mamy do czynienia z ogromnymi powierzchniami do doświetlenia często spotykamy się z problemem braku możliwości zastosowania źródeł światła dziennego.

Tradycyjne rozwiązania w postaci pasm świetlnych obecnie nie są w stanie spełnić wymogów w zakresie izolacyjności cieplnej i często stanowią problem w kontekście szczelności pokrycia dachowego.

Rozwój technologii umożliwia stosowanie coraz to nowszych i bardziej efektywnych produktów, które polepszają funkcjonowanie termiczne obiektów, a przede wszystkim wpływają pozytywnie na środowisko naturalne poprzez ograniczenie zużycia energii.

Takim produktem do zastosowań na ogromnych powierzchniach produkcyjnych są systemy światła dziennego – świetliki rurowe Solatube, dzięki którym światło bezpośrednio sprowadzane jest na stanowiska robocze. Należy zwrócić tutaj uwagę, że efekt uzyskanego natężenia światła jest porównywalny z efektem lampy więc z założenia świetlików rurowych nie należy porównywać z tradycyjnym pasem świetlnym, w którym wiązka światła ulega rozproszeniu jedynie tuż przy suficie.

Ponadto przy świetle dziennym komfort użytkowników jest o wiele większy niż przy oświetleniu sztucznym, produktywność pracy ludzkiej jest lepsza a uzyskana temperatura barwowa daje efekt naturalnego oświetlenia powierzchni.

Preczytaj także:

Rodzaje i zastosowanie świetlików w budownictwie.

Świetliki rurowe w domach jednorodzinnych.